Pages

Enchantedभाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती|
तस्याहि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्|

Bhashasu mukhya madhuraa divya Geervanbharatee|
Tsyahi kavyam mdhuram tsmaadpi subhaashitam|

या सुभाषितात संस्कृत सुभाषितांची महती सांगितली आहे. संस्कृत ही सर्व भाषांमध्ये सर्वश्रेष्ठ अशी गोड, विलक्षण आणि दैवी भाषा आहे. त्याचप्रमाणे सर्व काव्यांमध्ये सुभाषिते अतिमधुर समजली जातात.

This maxim talks about the glory of Sanskrit language and of the maxims.
Among all the languages, Sanskrit is the divine and very important language. And of them the lyrical epics are sweet and more so are the ‘subhashitas’ (maxims, aphorisms and wise sayings)

Noting Hill

https://www.blogger.com/profile/11517940581168288195

No comments: