Pages

Virtues are important not the lineageगुणा: सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक: ।

वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं न मानवा :।।

Gunaaha srvatra poojyante pitruvansho nirarthkaha|
Vaasudevam namasyanti vsudevam n maanvaaha||

गुणांचे कायमच कौतुक केले जाते, तेव्हा त्या गुणी व्यक्तीचे वंश वा कुळ लक्षात घेतले जात नाही, जसे वासुदेव कृष्णाची सर्वत्र प्रशंसा केली जाते वासुदेवाची म्हणजे त्याच्या वडिलांची नाही.

Only virtues are always praised and not the lineage. Just as Vasudeva Krishna is praised everywhere, but not Vasudeva his father.

Swachchand

No comments: